Tiêu chuẩn mặt bích JIS 5K 10K 16K 20K| Mặt bích tiêu chuẩn Nhật Bản

Tiêu chuẩn mặt bích JIS – Mặt bích tiêu chuẩn Nhật Bản

mat-bich-thep-jis-10k

Thông số kỹ thuật mặt bích JIS5K

matbichjis5k

Thông số kỹ thuật mặt bích JIS10K

thongsokythuatmatbichjis10k

Thông số kỹ thuật mặt bích JIS16K

thong_so_ky_thuat_mat_bich_jis_16k

Thông số kỹ thuật mặt bích JIS20K

thong_so_k_thuat_mat_bich_jis20k

>>>Thư viện van: Mặt bích mù, mặt bích rỗng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *