Category Archives: Tài liệu van giảm áp

Hướng dẫn điều chỉnh van giảm áp

Hướng dẫn điều chỉnh và lắp đặt van giảm áp 1. Cách điều chỉnh van giảm áp – Thứ nhất, chúng ta cần lắp đồng hồ vào thân vủa van giảm áp, mục đích để người điều chỉnh có thể biết được van đang hoạt động hay là áp lực trong van là bao nhiêu…