Tài liệu van điện từ

Tài liệu van điện từ

Tìm hiểu về van điện từ

Tìm hiểu về van điện từ | Thường mở là gì | Thường đóng là...

Van điện từ DN10 – 3/8 inch – Phi 17

Van điện từ DN10 – Lắp với đường ống Phi17 – (D17mm) – 3/8” inch...

Van điện từ DN15 – 1/2 inch – Phi 21

Van điện từ DN15 – Lắp với đường ống Phi21 – (D21mm) – 1/2” inch...

Van điện từ DN20 – 3/4 inch – Phi 26

Van điện từ DN20 – Lắp với đường ống Phi26 – (D26mm) – 3/4” inch...

Van điện từ DN25 – 1 inch – Phi 33

Van điện từ DN25 – Lắp với đường ống Phi33 – (D33mm) – 1” inch...

Van điện từ DN32 – 1/1/4 inch – Phi 42

Van điện từ DN32 – Lắp với đường ống Phi42 – (D42mm) – 1/1/4 inch...

Van điện từ DN40 – 1/1/2 inch – Phi 48

Van điện từ DN40 – Lắp với đường ống Phi48 – (D48mm) – 1/1/2 inch...

Van điện từ DN50 – 2 inch – Phi 60

Van điện từ DN50 – Lắp với đường ống Phi60 – (D60mm) – 2” inch...

Van điện từ DN65 – 2/1/2 – Phi 73

Van điện từ DN65 – Lắp với đường ống Phi73 – (D73mm) – 2/1/2” inch...

Van điện từ DN80 – 3 inch – Phi 88

Van điện từ DN80 – Lắp với đường ống Phi88 – (D88mm) – 3”inch 1....