Đầu phun sprinkler nên lắp quay lên hay xuống | Tiêu chuẩn sprinkler

Đầu phun sprinkler nên lắp quay lên hay xuống | Tiêu chuẩn sprinkler

1. Tiêu chuẩn đầu phun Sprinkler – Cách lắp đầu phun Sprinkler – Nên lắp quay lên hay quay xuống

Vậy nên lắp Đầu phun Sprinkler hướng lên hay hướng xuống?

Chúng tôi xin chia sẽ chút kinh nghiệm thì hiện có thể bỏ bớt một số tầng không thiết kế đầu sprinkler quay lên, nếu khu vực trần của tầng đó không có nhiều hệ thống kỹ thuật (chỉ vài ống điện đi âm, ống gió nho nhỏ..), chỉ tập trung các khu vực có nhiều hệ thống kỹ thuật, tầng kỹ thuật trên khu thương mại.

Nhà sản xuất phải có trách nhiệm thực hiện chương trình kiểm tra chất lượng để bảo đảm rằng nhà sản xuất liên tục phản ứng các yêu cầu theo cùng một cách như đối với các mẫu được thử nghiệm ban đầu. Trước khi thử, các đầu phun phải được kiểm tra và ghi nhãn, sự phù hợp với bản vẽ của nhà sản xuất và các khuyết tật rõ rệt.

Mỗi đầu phun sương tự động phải vượt qua được thử nghiệm độ bền chống rò rỉ tương đương với áp suất thủy tĩnh tối thiểu là bằng 2.5 lần áp suất làm việc định mức nhưng không nhỏ hơn 3,0 MPa (30 bar) tác động trong thời gian ít nhất là 2 s.

Đầu phun sương phải được thiết kế để đóng kín bề mặt tiếp xúc với nước của nó trong các khoảng thời gian dài mà không có rò rỉ và mở theo dự định, giải phóng tất cả các chi tiết khỏi áp suất vận hành nhỏ nhất đến áp suất làm việc danh nghĩa, đối với các đầu phun dùng cho các áp suất vận hành 1,2 MPa (12 bar) hoặc nhỏ hơn, việc đóng kín mặt tiếp xúc với nước không thể đạt được bằng cách sử dụng vòng chữ O động lực hoặc vòng bít tương tự (vòng chữ O hoặc vòng bít tương tự di động trong quá trình vận hành hoặc tiếp xúc với một chi tiết di động trong quá trình vận hành).

Tải trọng trên phần tử phản ứng nhiệt trong các đầu phun tự động phải do nhà sản xuất chỉnh đặt sao cho ngăn ngừa được sự điều chỉnh hoặc thay thế tại hiện trường. Lỗ/bộ phận hướng dòng của đầu phun phải được gắn cố định với đầu phun để ngăn ngừa sự điều chỉnh hoặc thay thế tại hiện trường.

Tất cả các đầu phun phải được thiết kế sao cho một vật hình cầu có đường kính 5 mm có thể đi qua mỗi đường dẫn nước trong đầu phun. Đầu phun có các lỗ nhỏ hơn phải sử dụng một bộ lọc lưới (lưới lọc) gắn liền với mỗi đầu phun.

Các bộ lọc lưới hoặc bộ lọc của đầu phun phải được chế tạo bằng các vật liệu chống ăn mòn. Kích thước lớn nhất của một lỗ trong bộ lọc lưới hoặc bộ lọc không được vượt quá 80% đường kính lỗ nhỏ nhất được bảo vệ.

2. Phân loại đầu phun Sprinkler

*Đầu phun (nozzles)

– Đầu phun tự động (automatic nozzle)

Cơ cấu nhạy cảm nhiệt được thiết kế để phản ứng ở một nhiệt độ xác định trước bằng cách tự động xả sương mù nước vào một diện tích và thể tích đã được lựa chọn có chỉ số thời gian phản ứng (RTI) không lớn hơn 50(m.s)1/2 và hệ số dẫn nhiệt (C) không lớn hơn 1,0 (m/s)1/2.

– Đầu phun được phủ bảo vệ (coated nozzle)

Đầu phun được phủ để bảo vệ chống ăn mòn được thực hiện ở nơi chế tạo.

– Đầu phun phản ứng nhanh (fast response nozzle)

Đầu phun tự động có chỉ số thời gian phản ứng (RTI) không lớn hơn 50 (m.s)1/2 và hệ số dẫn nhiệt (C) không lớn hơn 1,0 (m/s)1/2.

– Đầu phun có chi tiết dễ nóng chảy (fusible element nozzle)

Đầu phun được mở do sự nóng chảy của chi tiết dưới ảnh hưởng của nhiệt.

dau_phun_sprinkler

– Đầu phun có bầu thủy tinh (glass bulb nozzle)

Đầu phun được mở do sự nổ bầu thủy tinh (dễ vỡ) vì áp suất gây ra bởi sự giãn nở của chất lỏng chứa trong bầu thủy tinh này dưới ảnh hưởng của nhiệt.

– Đầu phun nhiều lỗ (multiple orifice nozzle)

Đầu phun có hai hoặc nhiều lỗ ở đầu ra được bố trí để phân phối sự xả nước theo kiểu và số lượng qui định cho một vùng bảo vệ xác định.

– Đầu phun hở (open nozzle)

Đầu phun không có phần tử nhạy cảm nhiệt.

– Đầu phun hướng xuống dưới (pendent nozzle)

Đầu phun được cấu tạo sao cho sương được hướng xuống dưới bằng cách va đập vào tấm phân phối hoặc bằng tấm định hướng.

– Đầu phun hướng lên trên (upright nozzle)

Đầu phun được cấu tạo sao cho sương hướng đi lên trên đội vào tấm phân tán đối diện.

>>>Xem thêm: Đầu phun chữa cháy PCCC

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *