Pressure reducing valve là gì | Van giảm áp | Van giảm áp suất nước

Pressure reducing valve là gì ?

Pressure reducing valve là gì ? Tìm hiểu về van giảm áp

1. Định nghĩa van giảm áp

Van giảm áp có tên tếng anh là Pressure reducing valve. Đây là loại van giảm áp suất nước, khí, hoặc hơi trong một đường ống của 1 hệ thống khí, hơi, nước. Chức năng của nó là cho áp lực của đầu ra thấp hơn áp suất của đầu vào nên được gọi là van giảm áp.

Đối với nhưng người không chuyên nghành thì Pressure reducing valve không rõ nó là gì ? đây là tên tiếng anh được dịch ra. Để rõ hơnthì xin mời xem qua: Van giảm áp là gì ?

2. Hình ảnh Van giảm áp

Van giảm áp
pressure reducing valve là gì

3. Cấu tạo chức năng các loại van giảm áp

– Van giảm áp nước lắp ren

– Van giảm áp hơi lắp ren

– Van giảm áp khí lắp ren

– Van giảm áp Inox lắp ren

– Van giảm áp đồng lắp ren

– Van giảm áp nước lắp bích

– Van giảm áp hơi lắp bích

– Van giảm áp Gang lắp bích

– Van giảm áp inox lắp bích

– Van giảm áp thuy lực

* Có thể bạn quan tâm: Van giảm áp 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *