Tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN10-16 | Mặt bích tiêu chuẩn của Anh

Tiêu chuẩn mặt bích BS là gì? Mặt bích tiêu chuẩn của Anh

Hiện nay, trên thị trường mặt bích được sản xuất theo các tiêu chuẩn khác nhau với mục đích đưa ra sản phẩm có kích thước, vật liệu, phạm vi áp dụng… Mỗi tiêu chuẩn sẽ được áp dụng cho các lĩnh vực, các nền công nghiệp và khu vực địa lý tương ứng. Tại Anh, có tiêu chuẩn mặt bích là BS, cụ thể chi tiế về tiêu chuẩn này mời quý khách tham khảo bài viết dưới đây!

Tiêu chuẩn mặt bích BS là gì?

Tiêu chuẩn mặt bích BS có tên đầy đủ là British Standards, dịch nghĩa là tiêu chuẩn Anh. Bộ tiêu chuẩn này là tập hợp các tiêu chuẩn do tập đoàn British Stadards Institue (BSI) nghiên cứu cụ thể là ông John Wolfe – Barry xây dựng và phát hành. Đây cũng chính là tổ chức duy nhất phát hành tiêu chuẩn quốc gia được chính phủ Anh công nhận là tổ chức chính thức vào năm 1942.

Hiện tại, bộ tiêu chuẩn BS đã có hơn 31000 tiêu chuẩn nhỏ lẻ được phát hành bao gồm các chủ đề chính như: vật liệu và hóa chất, điện tử, sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe… trong đó tiêu chuẩn mặt bích BS được ký hiệu là BS4504. Đặc điểm nhận dạng sản phẩm thuộc tiêu chuẩn BS là được đóng dấu Kite Mark.

 

Một số tiêu chuẩn mặt bích thông dụng

Hiện nay các hãng sản xuất ra các mặt bích tiêu chuẩn BS rất đa dạng. Cụ thể có thể kể đến như:

  • Mặt bích BS 4504 PN10

thongsokythuatmatbichbs4505pn10

  • Mặt bích BS 4504 PN16

tieu_chuan_bs_4505_pn_16

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *