Category Archives: Tài liệu van điện

Van bi điều khiển bằng điện DN32

Van bi điều khiển bằng điện DN32 – Chính hãng nhập khẩu Hàn Quốc – Đài Loan Van bi điều khiển bằng điện 32A hay còn gọi là Van bi điện điều khiển DN32 – Lắp với đường ống Phi 42 (D42mm), 1/1/4” 1. Định nghĩa van bi, van bi điều khiển bằng điện  …

Van bi điều khiển bằng điện DN40

Van bi điều khiển bằng điện DN40 – Chính hãng nhập khẩu Hàn Quốc – Đài Loan Van bi điều khiển bằng điện 40A hay còn gọi là Van bi điện điều khiển DN40 – Lắp với đường ống Phi 48 (D48mm), 1/1/2” 1. Định nghĩa van bi, van bi điều khiển bằng điện  …

Van bi điều khiển bằng điện DN65

Van bi điều khiển bằng điện DN65 – Chính hãng nhập khẩu Hàn Quốc – Đài Loan Van bi điều khiển bằng điện 65A hay còn gọi là Van bi điện điều khiển DN65 – Lắp với đường ống Phi 73 (D73mm), 2/1/2” 1. Định nghĩa van bi, van bi điều khiển bằng điện  …

Van bi điều khiển bằng điện DN100

Van bi điều khiển bằng điện DN100 – Chính hãng nhập khẩu Hàn Quốc – Đài Loan Van bi điều khiển bằng điện 100A hay còn gọi là Van bi điện điều khiển DN100 – Lắp với đường ống Phi 110 (D110mm), 4” 1. Định nghĩa van bi, van bi điều khiển bằng điện  …

Van điều khiển bằng điện DN125

Van bi điều khiển bằng điện DN125 – Chính hãng nhập khẩu Hàn Quốc – Đài Loan Van bi điều khiển bằng điện 125A hay còn gọi là Van bi điện điều khiển DN125 – Lắp với đường ống Phi 141 (D141mm), 5” 1. Định nghĩa van bi, van bi điều khiển bằng điện  …

Van bi điều khiển bằng điện DN250

Van bi điều khiển bằng điện DN250 – Chính hãng nhập khẩu Hàn Quốc – Đài Loan Van bi điều khiển bằng điện 250A hay còn gọi là Van bi điện điều khiển DN250 – Lắp với đường ống Phi 270 (D270mm), 10” 1. Định nghĩa van bi, van bi điều khiển bằng điện  …